Velkopopovický Kozel 10% 0,5l

Cena
1,50 €

Kód produktu
AL1

Dostupné

Obsah alkoholu 4,2 % obj viac

Zloženie

Voda, Jačmenný slad, Upravený chmeľ

Bezpečnostné informácie

Zákaz predaja alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom.

§3 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných služieb.